Loading...

Individuele existentiële coaching

Zingevingsbegeleiding op jouw maat


Hoewel het in Vlaanderen voor sommigen nog een taboe is, vinden meer en meer mensen bij psychische problemen de weg naar een psychotherapeut. Initiatieven als Te Gek?! maakten en maken het zoeken naar geschikte professionele hulp bespreekbaar. En maar goed ook!

Tegelijk wordt meer en meer erkend dat voor sommige vraagstukken, naast psychische hulp, ook een existentiële aanpak van belang is. Waar psychische hulpverlening de lijn van het 'waarom' onderzoekt, focust existentiële coaching veeleer op het 'waartoe'. Wie bijvoorbeeld tegen een burn-out aanloopt, heeft er uiteraard baat bij uit te zoeken wat de psychische wortels hiervan zijn, of hoe helpende en niet-helpende gedachten hun invloed hebben. Tegelijk is het van belang om op een veel fundamenteler niveau na te gaan waar de eigen bronnen van inspiratie liggen om van daaruit energie, veerkracht en bezieling te laten opborrelen. Recente benaderingen van het uit balans raken van energie hebben - gelukkig maar! - ook oog voor deze existentiële dimensie (zie: het Kopmanwiel en de publicatie Waarom ben ik zo moe? van Peter Beschuyt & Katrien Massa, 2021). In het kader van de verwerking van verlies en rouw baanden Johan Maes en Gerke Verthriest ook al een weg op dit vlak (zie: Gerke Verthriest & Johan Maes, Het DNA van rouw, 2017). Existentiële of zingevingscoaching vormt in die zin een belangrijke en soms onmisbare aanvulling bij de hulp die mensen doorgaans opzoeken.

Existentiële of zingevingscoaching focust op de fundamenten van het bestaan zelf. Wat verlang ik? Hoe zit het met mijn bestaansrecht? Welke betekenis heeft mijn leven, heeft hét leven? Wat is mijn fundamentele levensdoel? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn levensdoel niet misloop? Wat zijn de waarden die mijn leven dragen en leef ik daar op een authentieke wijze naar? Hoe moet ik kiezen? Waar vind ik mijn levensbron? Wie of wat inspireert mij daarbij? Met wie of wat voel ik mij verbonden? Ben ik deel van een groter geheel en welke invloed heeft dit op mijn leven? Zijn er technieken die mij kunnen helpen om meer fundamenteel mens te zijn en te groeien in levensmoed, veerkracht, mededogen of helderheid van geest?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom deze vragen soms prangender zijn dan anders: een keuze dringt zich op; een nieuwe levensfase breekt aan waardoor je jezelf opnieuw moet heruitvinden; je krijgt te maken met verlieservaringen door het overlijden van een dierbare, door ziekte, ontslag of echtscheiding; je moet op zoek gaan naar energiebronnen in jezelf omwille van een burn-out of CVS; in jou leeft een verlangen naar spirituele verdieping; ...

Wat de aanleiding ook moge zijn, je kan bij ons terecht voor gedegen begeleiding!

Onze aanpak

 • Wat?
  Begeleiding die inhaakt op en ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld:
  • een herijking van het leven (nieuwe levensfase, burn-out, verandering van job, nieuwe relatie, …)
  • een verlangen naar verdieping van het leven (betekenis, zin, samenhang, richting, doel, missie)
  • het willen versterken van de eigen innerlijkheid (aandacht, concentratie, stabiliteit)
  • het exploreren van wegen tot verinnerlijking (allerhande vormen van meditatie)
  door middel van gesprek en op jouw maat gemaakte (huiswerk)oefeningen

  Kostprijs
  40 euro per gesprek van 1 ½ u

  Wat levert het jou op?
  • inzicht in je levensverhaal
  • verdiepte verbinding met waar het jou om gaat in het leven
  • energie, kracht en moed tot verandering
  • krachtigere omgang met kwetsbaarheid en sterktes
  • theoretische én ervaringskennis van technieken van verinnerlijking
  • aandacht, stabiliteit, onderscheidingsvermogen, empathie, … – spirituele basiscompetenties
  • het vinden van de eigen plek en missie in het leven

  De gesprekken gaan door in De Grondmelodie vzw, Leo Meulemansstraat 44, 3020 Herent.

Begeleidingstrajecten

Sommige mensen verkiezen een meer systematische en trajectmatige vorm van begeleiding. Het eigene van deze aanpak is dat er gewerkt wordt met modules die systematisch doorlopen worden. Dit soort begeleiding heeft eeuwenoude wortels en vind je terug in alle grote spirituele tradities.

Wij bieden drie verschillende formules aan:

Info of afspraak: renilde.vos@degrondmelodie.be of 0476 70 69 58 .

De Grondmelodie vzw

Het aanbod van De Grondmelodie vzw wil mensen, jong en oud, middelen aanreiken om de grondmelodie te vinden en het leven er op te toonzetten.

Website Security Test

Gegevens

 • Leo Meulemansstraat 44 3020 Herent
 • renilde.vos@degrondmelodie.be
 • 0476 70 69 58
 • BTW-nummer : BE 0685.497.515
 • Bankrekening :
  IBAN BE80 7390 1596 4177
  BIC KRED BEBB
  op naam van De Grondmelodie vzw

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be