Loading...
» Terug naar aanbod

Op zoek naar de grondmelodie

Een individueel traject voor zinzoekers


Wat?
Coachingstraject van 10 gesprekken en individuele meditatieve oefeningen om uit te maken waar het in jouw leven om gaat (of: wat de grondmelodie van jouw leven is). Dit traject is bedoeld voor wie op zoek is naar een systematische verheldering en verdieping van de eigen innerlijkheid.

 • De inhoudelijke dynamiek van het traject laat zich samenvatten in het leren groeien in liefde (van gezonde zelfliefde tot genereuze liefde) of in het groeien van een egogerichter naar een egolozer leven.
 • Inhoudelijke thema’s zijn: mijn verlangen – aanvaard en gedragen zijn – inkeren en omkeren – er zijn – levende liefde – passie en compassie – chaos en orde – leven in overgave
 • Methode: dagelijkse meditatieve oefeningen met woord, beeld, muziek, kunst uit de grote filosofische en religieuze tradities (op basis van het werkboek Op zoek naar de grondmelodie van Renilde Vos).
 • Individueel gesprek na afronding van elk inhoudelijk thema – frequentie individueel te bepalen.
 • Duur van het traject: ongeveer 22 weken
 • Gebaseerd op een eeuwenoude beproefde methode van existentieel-spirituele begeleiding, de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.
Hier vind je een voorproefje van de tweede week van het traject: over gedragen zijn
Je kan hier meer lezen over dit traject.

Kostprijs
Voor een volledig traject: 420 euro (inbegrepen: het werkboek Op zoek naar de grondmelodie – een individueel traject voor zinzoekers; 10 gesprekken van 1 ½ u)
Voor elk bijkomend gesprek van 1 ½ u: 40 euro

Wat levert dit traject jou op?
 • Groei in zelfkennis – groei in verbondenheid met jouw grondmelodie
 • Ervaringskennis van diverse meditatieve technieken: mediteren met verbeelding, mediteren met beelden, aandachtmeditatie, inzichtmeditatie, meditatieve lezing van teksten, …
 • Ervaringskennis rond diverse inhoudelijke existentiële en spirituele thema’s: verlangen – aanvaard zijn – gedragen zijn – inkeren – omkeren – passie – overgave – liefde (in al zijn vormen) – onderscheiding van gemoedsbewegingen – compassie – …
 • Groei in spirituele basisvaardigheden: aandacht – aanwezigheid – stoppen en kijken – empathie – decentrering – opmerken van gedachten, gevoelens en reacties – verstilling en vertraging – authenticiteit – …
 • Verheldering en verdieping van het eigen leven – contact met de eigen bronnen
 • Groeien in liefde
 • Groei in bezieling en innerlijkheid
De gesprekken gaan door in De Grondmelodie vzw, Leo Meulemansstraat 44, 3020 Herent.
Info of aanmelden: telefonisch (0476 70 69 58) of per mail: renilde.vos@degrondmelodie.be


Het begeleidingstraject is uitgeschreven in een boek: Op zoek naar de grondmelodie. Een individueel traject voor zinzoekers. Je kan het bestellen bij de auteur, Renilde Vos, en betaalt hiervoor 20 euro + verzendingskosten.


In de individuele begeleiding van 'Op zoek naar de grondmelodie' werd ik liefdevol beluisterd, gehoord. Dat bracht me bij de diepere grond van mijn bestaan, bij dat wat sluimerde en wakker werd gemaakt. Nieuwe inzichten werden concreet, zoals genade, mogen falen, kleine mensen van vlees en bloed. Maar vooral werd mijn verlangen gewekt om te 'dorsten naar leven', goesting om gulzig graag te leven en zo overschot op te bouwen om zacht en liefdevol naar anderen open te staan. Rit

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be