Loading...

VISIE

Het bestaan van een mens beweegt zich op en in vier dimensies. Er is de fysieke dimensie die betrekking heeft op het lichamelijke van de mens en zijn materiële omgeving; er is de psychische dimensie die te maken heeft met psychologische karakteristieken, intellectuele capaciteiten en opvattingen die een mens heeft over zichzelf; er is de sociale dimensie die de relatie van de mens op anderen en op de wereld betreft en er is de spirituele dimensie van het bestaan.

In onze initiatieven focussen wij op deze laatste, spirituele, dimensie. Spiritualiteit heeft te maken met datgene wat mensen inspireert in het leven. Het heeft te maken met het uiteindelijke perspectief van iemands levensweg. Wat is voor jou uiteindelijk van belang? Welk woord draagt je leven en houdt het – geeft er duurzaam grond en waarde aan? Wat geeft zin aan je leven, wat beweegt jou als mens, uit welke bron put je om het leven te leven? Spirituele vragen zijn zogenaamd trage vragen. Zij bewegen zich op het terrein van de grote levensvragen, waar een mens – vanuit aandacht en openheid – geraakt wordt door wat er aan hem of aan anderen gebeurt. Waar een mens aangeraakt wordt door wat hem – voorbij het strikt rationele denken en grijpen – ontglipt en overstijgt maar toch hevig beroert, waardoor hij innerlijk in beweging komt, verandert en groeit.

De grote spirituele en religieuze tradities bieden van oudsher wegen aan om dit terrein van het leven te verkennen. Soms worden ze niet (meer) als zodanig herkend, maar in essentie zijn het allemaal vormen van levenskunst waaruit een mens kan putten om een betekenisvol leven op het spoor te komen. Inhoudelijke en methodische impulsen om tot een verkenning en verdieping van het spirituele terrein te komen, zoeken en vinden wij dan ook in die tradities. Zij herbergen een schat aan inzichten, wegen en middelen om met het spirituele leven aan de slag te gaan. Meer dan alleen maar ‘geestelijk’ zijn deze middelen vaak ook heel lichamelijk (in bijvoorbeeld meditatieve oefeningen), verbeeldingsrijk en praktisch (op het handelen gericht). Het inzetten van deze middelen dient de menselijke groei, een ontwikkeling in de mens waarin hij zijn fundamentele menselijkheid kan ontwikkelen en waarin hij kan groeien in innerlijkheid. Loskomen van te dwingende gedachten, beelden en verwachtingen omtrent zichzelf, gaandeweg bevrijd worden van ego-gerichtheid of de dwang van het imago; stilaan meer innerlijk ruim worden en vanuit die innerlijke ruimte in rust, aandacht, openheid, betrokkenheid en verbondenheid op, met en voor de wereld kunnen leven: daarin ligt volgens de grote spirituele tradities de sleutel om fundamenteel gelukkig te worden en onafhankelijk van momentane geluk- of ongeluksmomenten levensmoed, levensvreugde, helderheid van geest en mededogen te vinden.

In onze benadering vertrekken wij altijd vanuit de realiteit en het leven van de concrete mens, en nemen we de eigen vensters die mensen hebben op de werkelijkheid radicaal au sérieux. Tegelijk willen wij perspectieven van de grote wijsheidstradities aanbieden en mensen hierin inleiden, zo dat er mogelijkerwijs een stuk beweging komt (in de vorm van ontsluiting, verlichting, momenten van klaarheid, ordening, onderscheiding,... ) in de innerlijke zoektocht naar samenhang, richting, oorsprong en zin van het leven.

Op die manier willen wij op onze eigen bescheiden wijze aan ‘zielzorg’ doen – een oud en misschien zelfs vergeten woord dat uitdrukt waar het om gaat: de eigen bezieling op het spoor komen, met anderen over onze bezieling uitwisselen en vanuit (een samen gedeelde) bezieling leren handelen, zó dat er een betere wereld voor iedereen tot stand kan komen.


Wie uitgebreider kennis wil maken met onze visie, kan ze hier lezen.
Visietekst De Grondmelodie vzw (PDF-bestand)

Zorg voor de ziel
De eigen bezieling op het spoor komen
Ons verder laten bezielen door (vaak eeuwenoude) wijsheidstradities
Met anderen over onze bezieling spreken
Vanuit bezieling leven en handelen


Verinnerlijken, verhelderen, verbinden
Ervaringsgericht werken
Verkennen, verhelderen, verrijken, verdiepen
Verbinden met anderen
Verbinden met de eigen levenspraktijk

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be