Loading...
» Terug naar aanbod

Kiesklaar! - coaching bij keuzes

met behulp van het Keuzekompas®

In het leven zijn er heel wat keuzes te maken. In onze tijd is kiezen voor heel wat mensen echter niet zo makkelijk! Er is zoveel te kiezen. Kiezen is – naast winnen – ook altijd wat verliezen. En wat doen we met de fear of missing out?
 Nochtans is het belangrijk om op een goede manier te (leren) kiezen. Een goede keuze geeft je immers het gevoel op je plek te zitten. Ze geeft je de kracht en inspiratie tot doing the right thing (in plaats van louter doing things right).

Een duurzame keuze heeft niet zozeer te maken met het in kaart brengen van talenten, interesses, vaardigheden of competenties. Een duurzame keuze wortelt véél dieper – niet in wat je kán, maar in wie je bént.
De eeuwenoude wijsheidstradities wisten het al; hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt het: mensen die kiezen vanuit hun innerlijk kompas of wiens keuzes aansluiten bij wat ze werkelijk verlangen in het leven hebben een veel sterkere intrinsieke motivatie en gedrevenheid. Daardoor vinden ze in wie ze zijn en wat ze doen meer geluk, vervulling, zin en betekenis. Kiezen vanuit het innerlijk kompas zet mensen in hun flow, in hun passie; geeft hen veerkracht en energie; maakt hen eigenaar van hun eigen leven. 


KiesKlaar! biedt diverse vormen van coaching aan bij het maken van keuzes, en zet daarbij – naast technieken en inzichten uit Mindfulness en andere wijsheidsbronnen – het Keuzekompas® in.

Sta je voor een belangrijke keuze (studie, loopbaan, levenskeuze, …)? Vraag je je af of je wel het leven leidt dat je zelf wil leven (en niet datgene dat ‘men’ van jou verwacht)? Zoek je hierbij begeleiding of coaching? Neem dan hier een kijkje: www.kiesklaar.be .


KiesKlaar! betekent:
Je keuze is geklaard!
Je kan je keuze klaar en helder verwoorden!
Je bent innerlijk gevormd en gesterkt om vanuit je innerlijk kompas
nieuwe keuzes te klaren!

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be