Loading...
» Terug naar aanbod

Wat is er van het/mijn geloof?

Inidividuele spirituele begeleiding

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom mensen zich vandaag met het christelijk geloof uiteen zouden willen zetten. Sommige generaties, bijvoorbeeld, zijn opgevoed met een dogmatiserende en moraliserende vorm van geloofsoverdracht die hen nu, verder op in het leven, de vraag doet stellen wat er aan is van het geloof dat hen is overgeleverd. Bij sommige mensen worden, getriggerd door de concrete levensomstandigheden, geloofsopvattingen waar men misschien al jaren van leefde op de proef gesteld of onderuit gehaald. Ook in die omstandigheden stelt zich soms de vraag: wat is er van mijn geloof? Heel wat mensen zijn in de loop van de jaren vervreemd van de christelijke traditie of zijn er niet meer in opgegroeid. In het zoeken naar betekenis en geluk stoten zij soms terug of voor het eerst op die traditie die er aanspraak op maakt input rond heil en heelheid in het leven te kunnen geven. Voor het eerst of soms aansluitend bij een ver verleden ondernemen deze mensen een zoektocht naar wat deze traditie te bieden zou kunnen hebben op het vlak van betekenisverlening en zinbeleving van het leven. Anderen, tenslotte, werken in een professionele context waarin de christelijke traditie het dragende verhaal is, terwijl het minder duidelijk is of dat voor hen in hun persoonlijke leven ook zo is. In de spanning tussen professionele en persoonlijke identiteit worden zij uitgedaagd deze traditie te verkennen en op haar merites te onderzoeken, er een positie tegenover in te nemen of er (eventueel) verder of opnieuw in thuis te komen.

Het traject Wat is er van het/mijn geloof? wil voor al deze zoekers een weg bieden om op een persoonlijke wijze op zoek te gaan naar de in het eigen leven ge├źnte betekenis van de christelijke traditie.

Het traject is een vorm van spirituele begeleiding. Wie het traject gaat, kan in de eerste plaats meer kennis of inzicht verwerven omtrent de traditie. Door allerhande meditatieve en contemplatieve oefeningen kan hij/zij daarnaast onderzoeken en ervaren welke werkelijkheidsbeleving er verborgen zit in voorstellingen, beelden en begrippen van die traditie. Hij/zij kan zich persoonlijk uiteenzetten met deze inhouden, ze als een spiegel voor zichzelf hanteren en er de mogelijke betekenis voor het eigen leven proberen van te proeven en te smaken.

De uitkomst van deze verkenning zal divers zijn: bevestigend, ontkennend, verdiepend, verrijkend, belijdend, ... Elk van deze uitkomsten is op zichzelf even waardevol. Hoe dan ook: deze zoektocht belooft zonder meer een transformerende kracht te hebben voor het leven van alledag.

De belangrijkste (maar niet exclusieve) leidraad van dit traject is de nieuwe catechismus Alles voor allen van Huub Oosterhuis. Dit boek gepubliceerd in 2016 belicht in veertig afzonderlijke stukjes de centrale geloofsinhouden van de christelijke traditie. Wie deelneemt bepaalt zelf door de selectie van het lees- en meditatiemateriaal de eigen inhoudelijke maat van het traject. Wie niet vertrouwd is met de methode van (verbeeldingsgewijs) mediteren met teksten wordt hierin ingeleid.


Concreet
Dit spiritueel begeleidingstraject loopt over minstens 10 sessies.

Je wordt geïnitieerd in enkele meditatieve vaardigheden, zoals: aandachtig en aanwezig leren zijn, leren stoppen, met beelden/verbeelding leren mediteren, leren observeren, leren onderscheiden, De inhoud van jouw persoonlijke traject wordt bij de aanvang verkend en besproken. Uiteraard kan dat in de loop van het traject aangepast of aangevuld worden.


Praktisch
  • Voor wie? Wanneer je interesse hebt in dit traject, meld je je aan bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be.
    Er volgt dan een eerste (gratis en vrijblijvend) verkennend gesprek waarin je je verwachtingen en motieven voor het volgen van dit traject kan bespreken. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en hoe de spirituele begeleiding kan starten. Ze verloopt verder op jouw maat. Voor het traject zelf moet je 20 weken uittrekken, die liefst zoveel mogelijk aaneen sluiten.
  • Waar? De gesprekken gaan door bij De Grondmelodie vzw, Kriekenboslaan 44, 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: zie contact.)
  • Prijs? 40 euro per gesprek. Studenten tot 25 jaar betalen 25 euro.


In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be