Loading...
» Terug naar aanbod

Zondagsschool: wat is de grondtoon en de missie van mijn leven?

Welk melodietje heb ik te zingen in mijn leven?

Misschien zag je enkele jaren geleden wel de film Le tout nouveau testament van de Belgische cineast Jaco Van Dormael. In die surrealistische komedie besluit Ea, de ongekende dochter van God en de zus van Jezus, een nieuw testament te schrijven, een testament vol levenslust en vrijheid (tegengesteld aan dat van haar sadistische vader, God). Ea droomt ervan dat iedereen zou kunnen leven in overeenstemming met haar of zijn innerlijke grondtoon. Om mensen op het spoor te laten komen van die grondtoon, beluistert zij mensen en brengt zij (letterlijk) de (specifieke) muziek ten gehore die huist in het hart van elke (specifieke) mens.
"Er zit een melodietje in me dat er soms zo naar verlangt in eigen woorden te worden omgezet.”, schrijft Etty Hillesum in haar dagboek. “Maar door geremdheid, gebrek aan zelfvertrouwen, luiheid en ik weet niet wat nog meer, blijft het nog steeds verstikt in me zitten en spookt het in me rond. Soms holt het me helemaal uit. En dan weer vervult het me met een hele zachte, weemoedige muziek."
In ieder van ons huist een eigen melodie; ieder van ons heeft een eigen lied te zingen in het leven. Ieder van ons heeft een grondtoon en een missie. Het leven wordt meer vervuld wanneer we ons van die innerlijke grondtoon bewust worden, wanneer we hem kunnen voeden en vrijmaken, wanneer we onze missie kunnen waarmaken.

De zondagochtend was in Vlaanderen van oudsher een moment om even halt te houden en stil te staan. Stil te staan bij jezelf, bij wat je belangrijk vindt in het leven, bij wat het leven drijft en inspireert, bij hoe je je leven wil leven. Met deze zondagsschool willen we (opnieuw) bij deze traditie aansluiten.

Vier zondagvoormiddagen lang nemen we de tijd om op zoek te gaan naar de grondtoon en de missie van ons leven. We cirkelen (inhoudelijk) rond facetten die met die zoektocht te maken hebben: wat is mijn diepste verlangen in het leven? Wat is mijn Taak in het leven? (Hoe) kan of mag ik leven vanuit een dragend oervertrouwen? Welke keuzes maak ik en hoe kan ik levengevende keuzes maken? Hoe wil ik er zijn in het leven? Wat is daarbij de dragende melodie waaraan ik mij wil overgeven en toewijden? Vier zondagen lang schrijven we – bij wijze van spreken – aan de partituur van ons leven.

Via allerhande verdiepende oefeningen verkennen we hoe deze thema’s in onze eigen innerlijkheid leven. Dat kan gaan van creatievere oefeningen over geestelijke lezing van teksten tot mediteren met verbeelding, muziek of kunst. Na elke gezamenlijke of individuele oefening nemen we de tijd om onze ervaringen en gedachten met elkaar te delen.


Concreet
We komen vier zondagochtenden samen om het met onszelf en elkaar te hebben over vier existentiële thema’s:
- 1: Verlangen: Wat is mijn verlangen? Wie ben ik en waar sta ik (op dit moment) in het leven?
- 2: Gedragen en aanvaard zijn: wat is gedragen en aanvaard zijn in het leven? Voel ik me gedragen en aanvaard?
- 3: Chaos en orde: over het opruimen en ordenen van het leven, en over kiezen
- 4: Overgave: wat is mijn Taak in het leven?

Elke ochtend bestaat uit een korte inleiding, persoonlijke verwerkingstijd en een moment van uitwisseling.

Praktisch
  • Wanneer? Zondagochtend 28/4, 12/5, 26/5 en 9/6/2019, telkens van 10u tot 12.30u.
  • Waar? De Grondmelodie vzw - Kriekenboslaan 44 - 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervooer: zie contact.)
  • Prijs? 70 euro. In deze prijs is inbegrepen: voorbereiding en begeleiding van de samenkomsten, syllabus, kopje koffie of thee met een koekje.
  • Min. aantal deelnemers: 6, max. aantal: 7.
  • Uiterste datum van inschrijving: 14/4/2019.
  • Inschrijven doe je door je aan te melden bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be. De inschrijfmodaliteiten worden je dan meegedeeld.

    Als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Annulatie van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen voor de workshop kost dit 50 euro; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.
  • ©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be