Loading...
» Terug naar aanbod

Vormingsdagen voor godsdienstleerkrachten


Godsdienstleerkrachten willen bezield en bezielend lesgeven. Het is vaak hun verlangen om, méér dan alleen kennis over te dragen, leerlingen iets te laten beleven en te laten ervaren van de wijsheid die in de christelijke en andere religieuze tradities vervat ligt. Wie vertrekt vanuit een ervaring en daar vervolgens taal en inzichten rond aanreikt, kan in een leerproces van binnenuit een stuk kennis genereren, die er in het leven van de jongere werkelijk toe kan doen. Jongeren vormen in het beluisteren en verwoorden van de eigen levensbeschouwing en spiritualiteit helpt hen mondige burgers te worden die met empathie, respect en openheid in dialoog kunnen treden met anderen, gelijk- of andersgezinden.

Met jongeren oefenen op het vlak van (inter)levensbeschouwelijke competenties is een inspirerende en boeiende maar ook bevragende én vermoeiende opdracht. Het veronderstelt dat we onze eigen bronnen blijven verzorgen, dat we onze eigen spiritualiteit blijven voeden en onze levensbeschouwelijke vaardigheden blijven aanscherpen. Hierrond samenkomen met collega’s in een sfeer van rust en aandacht kan bijzonder deugddoend zijn. Om inspiratie op te doen, om over de eigen bezieling te kunnen spreken, om uit te wisselen over mooie en moeilijke momenten, om het uit te houden.

De vormingsdagen 'Spirituele en levensbeschouwelijke verdieping vanuit het leerplan' willen hiertoe de mogelijkheid scheppen.


Concreet

Het opzet van de vormingsdagen 'Spirituele en levensbeschouwelijke verdieping vanuit het leerplan' is het verkennen, verdiepen en verrijken van de eigen spiritualiteit en levensbeschouwing en daarrond uitwisselen met vakcollega’s. Vanuit die persoonlijke verdieping leggen we de band met onze professionaliteit en met de klaspraktijk.

De werkblokken worden altijd op dezelfde wijze opgebouwd: we vertrekken vanuit een individuele oefening; we verdiepen deze door een stuk reflectie en daarna wisselen we uit met elkaar. Tot slot gaan we na hoe de persoonlijke verkenning dienstig kan zijn in de klaspraktijk.

Methodisch worden oefeningen aangereikt die helpen om tot spirituele verdieping en verinnerlijking te komen – verinnerlijking van kennis, inzichten, houdingen, ervaringen, … Voor deze oefeningen inspireren we ons op wat in contemplatieve tradities daaromtrent voorhanden is. Inhoudelijk focussen we op existentiële spanningsvelden die ook deel zijn van het leerplan en die aansluiten bij de terreinen van elke graad. We bieden een vormingsdag aan per graad.


Praktisch
 • Wanneer?
  Dag 1 - Eerste graad: Thema's ‘Tijd – Eeuwigheid’ en 'Natuur - Lichamelijkheid': vrijdag 9 november 2018, van 10 tot 16u.
  Dag 2 - Tweede graad: Thema's ‘Zijn – Niet zijn’ en ‘Kiezen – Verliezen’: vrijdag 8 februari 2019, van 10 tot 16u.
  Dag 3 - Derde graad: Thema's ‘Ik - de ander’ en ‘Profaan - Sacraal, heilig of banaal’: vrijdag 15 maart 2019, van 10 tot 16u.
 • Waar? De Grondmelodie vzw, Kriekenboslaan 44, 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer : zie contact.)
 • Minimaal aantal deelnemers: 5. Maximaal aantal deelnemers : 7
 • Prijs? 45 euro per dag. In deze prijs is inbegrepen: syllabus met werkmateriaal, begeleiding, koffie of thee met een koekje. Deelnemers brengen zelf hun lunchpakket voor de middag mee.
 • Inschrijven doe je door je aan te melden bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be. De inschrijfmodaliteiten worden je dan meegedeeld.
  Uiterste datum van inschrijving voor dag 1: vrijdag 2 november 2018
  Uiterste datum van inschrijving voor dag 2: vrijdag 1 februari 2019
  Uiterste datum van inschrijving voor dag 3: vrijdag 8 maart 2019
 • Ter info: Wij bieden deze vorming ook aan op vraag van een school of vakteam op een locatie naar keuze. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.
Als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Annulatie van een inschrijving door de deelnemer: tot de uiterste datum van inschrijving kost dit 25 euro; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be