• Welkom


  • Welkom


  • Welkom


  • Welkom


  • Welkom


  • Welkom


  • WelkomWelkom!

Er leeft in onze tijd onmiskenbaar een verlangen naar ‘anders leven’. Naar een leven dat aansluit bij wat men diep in zichzelf écht verlangt, naar een leven dat betekenis heeft en waardoor men – daardoor – gelukkig wordt, naar een leven waarvan authenticiteit en verbondenheid de grondtoon uit maken. Verbondenheid met zichzelf, met wat men écht belangrijk vindt, met anderen om zich heen, met de hele wereld, met het diepste en verste in zichzelf, met iets van de E/eeuwigheid, …

Er zijn plekken nodig waar men met dit verlangen terecht kan, waar men rond dit verlangen kan spreken en handelen, waar men middelen vindt om met dat verlangen iets te doen. De Grondmelodie vzw wil zo’n plek zijn. Kijk snel op onze website om te kijken wie we zijn en wat we in de aanbieding hebben. We kijken er naar uit om je te ontmoeten op één van onze initiatieven!

Welkom!

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be