Loading...
» Terug naar aanbod

De verborgen bloei - stilte ervaren en innerlijkheid oefenen

Stilteweekend in de trappistenabdij van Orval

‘Hoe komt het dat de ene mens in de loop van zijn leven milder en wijzer wordt, terwijl de andere juist hardvochtiger en meer verblind raakt? Wat is er de oorzaak van dat sommige mensen in de loop van hun leven een steeds sterkere levensvreugde ervaren en uitstralen, terwijl anderen steeds meer in de greep raken van levensangst? En waarom groeien sommige mensen in kracht om lijden te verzachten, terwijl anderen aan datzelfde lijden ten onder gaan?’, met deze uitdagende vragen opent het boek ‘De verborgen bloei’ van Han de Wit.

De eerste uitgave van het boek verscheen in 1993; in de tussentijd is het heel wat keren herdrukt, en het boek heeft in al die jaren niets aan relevantie ingeboet. Integendeel: de vraag én het verlangen naar een ‘bloeiend’ leven dat eronder verscholen ligt, zijn in onze tijd en samenleving misschien pregnanter en urgenter dan ooit voordien.

Bloeiend wordt het leven wanneer men – gaandeweg doorheen het leven – kan groeien in innerlijkheid, wanneer men in zichzelf een innerlijke beweging op gang kan brengen van een leven dat bezet wordt door verwachtingen, gedachten over zichzelf en levensangst, door imagodrang, illusies en ego-gerichtheid naar een hiervan bevrijd leven. Op dat moment komen we in contact met onze fundamentele menselijkheid, die ons levensmoed, helderheid van geest, levensvreugde en mededogen laat ervaren, los van momentaan geluk of ongeluk. Op dat moment slagen we er vaak ook beter in om vanuit de innerlijke ruimte die in ons gegroeid is de grote existentiële spanningsvelden in het leven te doorleven en uit te houden.

Dit ‘contemplatieve’ leven kan geleerd worden. In alle grote religieuze tradities zijn ‘disciplines’ of technieken voor handen die ons op de weg naar innerlijkheid zetten en ons wegen tonen om meer oorspronkelijk, vanuit onze eigen bron(nen) te leven.

In de context van het contemplatieve leven van de trappistenabdij van Orval nemen we een weekend de tijd om de stilte te ervaren, om enkele van deze verinnerlijkingsdisciplines te verkennen (mediteren met de adem, aandachtoefening, mediteren met verbeelding, mediteren met teksten en kunst, …) en om innerlijke ruimte te laten groeien.

Het weekend biedt afwisseling tussen initiatie in meditatieve disciplines, persoonlijke verwerkingstijd en uitwisselingsmomenten in groep. Uiteraard is er ook volop tijd voor stilte en kan je het ritme van het abdijleven mee beleven.


Concreet
  • Wanneer? van vrijdagavond 17 tot en met zondagmiddag 19 mei 2019 (voor het middagmaal)
  • Waar? Abdij van Orval, Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval
  • Prijs? 150 euro
  • Min. aantal deelnemers: 10, max. aantal: 12
  • Uiterste datum van inschrijving: 1 mei 2019
  • Inschrijven doe je door je aan te melden bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be. De inschrijfmodaliteiten worden je dan meegedeeld.

Als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Annulatie van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen voor het initiatief kost dit 50 euro; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.


De trappisten zijn een contemplatieve religieuze orde in de Katholieke kerk. De orde is ontstaan als een hervormingsbeweging van de cisterziënzers, gelocaliseerd in de Abdij Notre Dame de la Grande Trappe in Frankrijk (vandaar hun naam). Zij maken deel uit van de grote beweging die de regel van Benedictus volgt. Trappisten leven volgens het principe van ‘ora et labora’ (gebed en arbeid) op het ritme van het getijdengebed (meestal 7 keer per dag). Trappistenabdijen zijn gekend als plekken van stilte, innerlijk leven en rust.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be