Loading...

De Grondmelodie


Onze westerse samenleving heeft in de loop van de voorbije decennia een niveau van ontwikkeling bereikt waar velen wel bij varen. De mate van welvaart waarin we leven, is misschien zelfs nooit zo hoog geweest. Tegelijk wordt de vraag almaar urgenter of deze welvaart en de wijze waarop ze wordt opgebouwd meer welzijn met zich brengt. Signalen allerhande schreeuwen het tegendeel uit: burn-outcijfers swingen de pan uit, allerlei vormen van verruwing en geweld grijpen om zich heen, het aantal mensen dat uit de boot valt, stijgt, het ecologisch deficit krijgt een almaar reëler gelaat in ons concrete leven.

Het menselijke verlangen naar een betekenisvol, waardevol, vredevol en rechtvaardig leven voor iedereen stuwt zich al eeuwenlang, telkens weer, ook en zelfs vooral in momenten van crisis, in kieren en kiemen naar boven. Dat is ook nu het geval. Er leeft in onze tijd onmiskenbaar een verlangen naar anders leven. Naar een leven dat respectvol omgaat met de mens en de wereld in al zijn dimensies. Naar een leven dat – vanuit een meer spirituele hoek bekeken – aansluit bij wat men diep in zichzelf écht verlangt, naar een leven dat betekenis heeft en waardoor men – daardoor – gelukkig wordt, naar een leven waarvan authenticiteit en verbondenheid de grondtoon uit maken. Verbondenheid met zichzelf, met wat men écht belangrijk vindt, met anderen om zich heen, met de hele wereld, met het diepste en verste in zichzelf, met iets van de E/eeuwigheid, …

Op tal van plaatsen groeien en bloeien initiatieven die een gelaat geven aan deze tegenkracht. Initiatieven van allerhande signatuur, die, wanneer je ze naar hun wezen gaat beschouwen, elk op hun manier gestalte geven aan de stuwing naar het kleine goede waartoe de mens in staat is. De Grondmelodie vzw wil op haar eigen wijze deel uit maken van deze tegenbeweging, wil op haar manier ruimte en vorm geven aan deze tegenkracht.

Focussend op de spirituele dimensie van het bestaan van de mens wil de Grondmelodie vzw een plek zijn waar mensen, jong en oud, van welke gezindheid ook, terecht kunnen met hun levensvragen.

Voor zoekers naar zin,
voor mensen die hun leven willen verdiepen, en daar individueel of met anderen willen rond bezig zijn,
voor zoekers naar zin
die geen thuis meer vinden in de traditionele vormen van religie en godsdienst,
voor hen die belangrijke keuzes moeten maken
of zichzelf omwille van welke reden dan ook moeten heruitvinden,
voor jongeren
die wegen naar rust en vrede in zichzelf willen ontdekken
of toekomstkeuzes vanuit een ruimer plaatje willen bekijken,
voor professionals
die hun werk vanuit een betekenisniveau willen onderzoeken en versterken,
of die in hun eigen professionele context de aandacht voor spiritualiteit en zin willen aanscherpen,
voor mensen die omwille van vermoeidheid, burn-out of ziekte
noodgedwongen anders moeten leven
en de krachtbronnen in zichzelf (opnieuw) op het spoor willen komen,
voor wie op een of andere wijze verlies heeft geleden
en daarrond op verhaal wil komen,
voor wie op zoek is naar afscheidsrituelen op een meer persoonlijke maat
wil de Grondmelodie ontmoetingsmogelijkheden creëren,
begeleiding aanreiken,
vorming verzorgen,
materiaal en middelen ontwikkelen.

Kortom:
als je op zoek bent naar middelen en vormen, een plek en mensen,
om je zoeken naar zin in het leven te verkennen, vormen, verrijken en verdiepen,
kan je bij ons terecht!
"Er zit een melodietje in me dat er soms zo naar verlangt in eigen woorden te worden omgezet. Maar door geremdheid, gebrek aan zelfvertrouwen, luiheid en ik weet niet wat nog meer, blijft het nog steeds verstikt in me zitten en spookt het in me rond. Soms holt het me helemaal uit. En dan weer vervult het me met een hele zachte, weemoedige muziek." Etty Hillesum

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be