Loading...
» Terug naar aanbod

Mindful leven: vertragen - verstillen - verinnerlijken - verbinden
individueel traject


Hoe komt het dat sommige mensen in de drukte en de hectiek van het leven het hoofd boven water houden en dat anderen aan de maalstroom ten onder gaan?
Wat verklaart dat sommigen telkens weer meegesleurd worden in de verwachtingen en de ‘moetens’ van onze prestatiemaatschappij en dat anderen vanuit een innerlijke rust kunnen zijn en bewust kunnen kiezen hoe hun leven te leven?
Wat maakt dat de enen het gevoel en de ervaring hebben in steeds grotere verbinding met zichzelf en met anderen te leven terwijl anderen het contact met zichzelf keer op keer verliezen en zo ook minder zicht hebben op het verband, de richting en de betekenis van het geheel?

Veel heeft te maken met het bewust worden, voeden en ontwikkelen van een innerlijke ruimte in zichzelf, of met wat in religieuze en spirituele tradities het vormgeven van de eigen innerlijkheid wordt genoemd.

Mensen kúnnen zich van deze innerlijke ruimte bewust worden; zij kunnen deze ruimte in zichzelf laten groeien zodat ze in het dagelijkse leven méér vanuit bewustzijn, aandacht, rust, stilte, vrede, verbondenheid e.d. kunnen leven. Er zijn tal van technieken beschikbaar die dit proces kunnen ondersteunen. Wij noemen ze verinnerlijkingsdisciplines omdat ze manieren en wegen bieden om te vertragen, te verstillen en naar de eigen binnenkant te gaan, zó dat men meer en meer verbonden met zichzelf, met wie men is, met anderen, met het leven in zijn geheel kan bestaan.


Concreet
In dit traject van acht afspraakmomenten experimenteren we met acht verschillende technieken:
- Ademhalings- en aandachtoefeningen
- Liggend mediteren met het lichaam (bodyscan)
- Loopmeditatie
- Zittend mediteren
- Mediteren met beelden (visualisaties van levenshoudingen: het meer en de berg)
- Mediteren met beelden (kunst)
- Met verbeelding mediteren met teksten (lectio divina)
- Mediteren met een mantra

Elke individueel afspraakmoment omvat een initiatie in de aangereikte techniek, een gezamenlijke oefening en een uitwisselingsmoment over de ervaringen en inzichten (over de oefening ter plekke, over de voorbije oefenweek of over het inhoudelijke materiaal waarmee gewerkt wordt). Na elke samenkomst krijg je huiswerk waarmee je tijdens de tussenperiode kan oefenen. Het meeste vrucht draagt deze training dan ook wanneer je er thuis zo mogelijk dagelijks gedurende een half uurtje kan mee bezig zijn.

Praktisch
  • Waar? De Grondmelodie vzw - Kriekenboslaan 44 - 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervooer: zie contact.)
  • Prijs? 40 euro per afspraakmoment (max. 1,5 uur). Studenten tot 25 jaar betalen 25 euro.
  • Interesse? Mail Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be.

    Excursus: liever in groep?
    Deze oefenreeks wordt ook aangeboden als een groepstraject. Zie voor meer info bij ons aanbod "in groep".
  • ©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be