Loading...
» Terug naar aanbod

Een individueel traject voor zinzoekers


Te midden van de snelheid en de oppervlakkigheid van onze wereld verlangen heel wat jonge mensen naar authenticiteit, naar echt geluk, diepgang en een geïnspireerd leven. Ze merken dat ze zo vaak meegesleept worden door wat hen (aan kleine én grote ervaringen) overkomt en dat ze in die maalstroom moeilijk bij zichzelf kunnen blijven. Ze hunkeren (misschien onbewust) om te leven vanuit een innerlijke ruimte die hen zou toelaten om standvastiger te zijn, om de spanningsvelden van het leven te laten zijn, uit te houden, te doorleven en ze zelfs betekenisvol te laten zijn. Tegelijk missen ze de instrumenten om zo'n leven vorm te geven. Geïnspireerd leven vraagt om inspiratie, vorming en groei, maar in onze samenleving, op school of elders, worden de vaardigheden voor dit soort leven niet (meer) aangeleerd.

Op zoek naar de grondmelodie biedt jou de mogelijkheid om je in dit ‘anders leven' te oefenen. Dit traject van spirituele begeleiding is geïnspireerd op de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Het bestaat uit beschouwingen en oefeningen om te groeien in diverse lagen van liefde. Aan de hand van allerhande meditatieve oefeningen leer je je eigen innerlijke leven te verkennen, te verwoorden en verdiepen. We putten voor deze oefeningen uit de grote spirituele tradities. In al die tradities zijn immers methoden en hulpmiddelen voorhanden om de spirituele zoektocht naar een echter en dieper leven aan te vatten. Méér dan in het opdoen van allerhande (intellectuele) inzichten ligt de weg naar samenhang en geluk in het aanleren van een aantal houdingen of in het trainen van de "zinnen" om zo - vanuit de ervaring - de diepgang van het leven opnieuw te ontdekken. Inhoudelijk inspireert het traject zich op de liefdesspiritualiteit, die de grote wijsheidstradities (de christelijke traditie, maar ook andere tradities, zoals het soefisme of het boeddhisme) draagt.

Wil je uitzoeken wie je eigenlijk bent, wat je diepste verlangen is, wat datgene is wat in jouw leven uiteindelijk van belang is? Wil je bekijken hoe je je leven kan vormgeven zodat het aan zou sluiten bij dat verlangen en die grondtoon? Sta je voor een belangrijke keuze (in verband met studies, relaties, een job, en wil je in jezelf het kompas vinden om die keuze te maken? Moet je omwille van omstandigheden (vermoeidheid, burn-out, ziekte, anders gaan leven en wil je je eigen krachtbronnen opnieuw op het spoor komen? Vind je liefde, moed, mededogen, vrede, helderheid van geest, vreugde uiteindelijk het belangrijkste in het leven en wil je hierin groeien als mens? Dan is dit traject misschien wel iets voor jou.


Concreet

Deze spirituele begeleiding loopt over 10 sessies.
Enkele meditatieve vaardigheden waarin je geïnitieerd wordt, zijn: aandachtig leren zijn, aanwezig leren zijn, leren stoppen, leren verbeelden, met beelden/verbeelding leren mediteren, beschouwend leren zijn, leren onderscheiden,...
Inhoudelijk wordt er gefocust op het ervaren, verhelderen, verdiepen en verinnerlijken van enkele fundamenteel menselijke gemoedsbewegingen: verlangen - gedragen (zijn) - aanvaard (zijn) - in- en omkeren - er zijn - levende liefde - chaos en orde - passie en compassie - overgave.


Praktisch
  • Voor wie? Wanneer je interesse hebt in dit traject, meld je je aan bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be.
  • Er volgt dan een eerste (gratis en vrijblijvend) verkennend gesprek waarin je je verwachtingen en motieven voor het volgen van dit traject kan bespreken. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en hoe de spirituele begeleiding kan starten. Ze verloopt verder op jouw maat. Voor het traject zelf moet je 20 weken uittrekken, die liefst zoveel mogelijk aaneen sluiten.
  • Waar? De gesprekken gaan door bij De Grondmelodie vzw, Kriekenboslaan 44, 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: zie contact.)
  • Prijs? 400 euro. In deze prijs is inbegrepen: het werkboek en het bijhorende audiomateriaal, en de begeleiding van het ganse traject (10 gesprekken van een uur).
  • Het integrale bedrag wordt betaald bij de start van het traject. Voor eventuele bijkomende gesprekken betaal je 40 euro per uur. Studenten tot 25 jaar betalen 250 euro en 25 euro per bijkomend uur.
  • Het individueel begeleidingstraject is uitgeschreven in een boek. Je kan het bestellen bij de auteur en betaalt 20 euro (exclusief verzendingskosten).


"Span je in om binnen te treden in de cel van de schatkamer die zich in jou bevindt, en daar zul je zien welk een schat er in de hemel is." Isaac de Syriër

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be