Loading...
» Terug naar aanbod

Bewegen rond barmhartigheid

Samenkomen en uitwisselen in groep

Barmhartigheid, mededogen, compassie: het zijn misschien niet de meest voor de hand liggende begrippen wanneer we een analyse van de mens en de maatschappij van vandaag zouden maken. Eerder zouden we dan soms denken aan woorden als hardheid, meedogenloosheid of onverschilligheid. Tegelijk mogen we – in aansluiting bij inzichten uit bijvoorbeeld neurowetenschappelijk onderzoek – aannemen dat de mens in wezen ook aanraakbaar is en geneigd tot medeleven, kunnen we vaststellen dat heel wat mensen zich vanuit warmhartigheid voor medemensen engageren en kleine of grote daden van mededogen stellen, zien we initiatieven als de ‘Beweging van barmhartigheid’ (Nederland) of het internationale ‘Charter for Compassion’ groeien, en mogen we blij zijn dat een (innerlijke) beweging van(uit) of het bewogen worden door compassie en barmhartigheid ook geleerd en verdiept kan worden.

In het traject ‘Bewegen rond barmhartigheid – (tegen)kracht voor onze wereld’ houden we stil rond het ‘bewegen vanuit barmhartigheid’. Concreet vertrekken we vanuit de ‘zeven werken van barmhartigheid’, zeven ‘bewegingen’ tegenover andere mensen, waarin we onze warmhartigheid en ons mededogen vorm kunnen geven. Klassiek werden deze werken verwoord als: ‘de onwetenden onderrichten’, ‘de twijfelenden goede raad geven’, ‘de bedroefden troosten’, ‘de zondaars vermanen’, ‘lastige mensen geduldig verdragen’, ‘wie ons beledigen van harte vergeven’ en ‘bidden voor de levenden en de doden’. In het recente boek ‘De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid’ van Mieke Kerckhof, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst krijgen ze een erg verfrissende en in elk mensenleven herkenbare vertaling: ‘ruimte scheppen’, ‘lichtpunt wijzen’, ‘licht ontsluieren’, ‘tot leven roepen’, ‘barmhartig staande blijven’, ‘tot zegen worden’ en ‘thuisbrengen’.


Concreet
We komen in een kleine groep ongeveer maandelijks samen om het met onszelf en met elkaar te hebben over de het bewogen worden door barmhartigheid. Er zijn acht ontmoetingsmomenten gepland. Telkens focussen we op één van de zeven werken. Tijdens elke sessie wordt er eerst tijd gemaakt voor persoonlijke reflectie en meditatie vanuit een of andere spirituele oefening (met tekst, beeld, kunst, ...). Daarna wisselen we uit met elkaar. We baseren ons inhoudelijk in eerste instantie op het boek ‘De onverschilligheid voorbij’, maar waaieren dan uit naar input van andere schrijvers en/of spirituele tradities.

Praktisch
 • Wanneer?
  Groep 1: woensdagnamiddagen, 26/09, 24/10, 28/11/2018 en 9/01, 6/02, 13/03, 3/04 en 8/05/2019, telkens van 14.30 tot 17.00u.
  Groep 2: donderdagvoormiddagen 27/09, 25/10, 29/11/2018 en 10/01, 7/02, 14/03, 04/04 en 9/05/2019, telkens van 10u tot 12.30u.
 • Waar? De samenkomsten gaan door bij De Grondmelodie vzw, Kriekenboslaan 44, 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: zie contact.)
 • Prijs? 100 euro. In deze prijs is inbegrepen: voorbereiding en begeleiding van de samenkomsten, werkmateriaal, kopje koffie of thee, … . Het boek 'De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid' is niet in de prijs inbegrepen. Het kan aangekocht worden bij de vzw.
 • Min. aantal deelnemers: 5, max. aantal: 7.
 • Uiterste datum van inschrijving:
  Groep 1: 15/09/2018
  Groep 2: 16/09/2018
 • Inschrijven doe je door je aan te melden bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be. De inschrijfmodaliteiten worden je dan meegedeeld.

  Als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Annulatie van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen voor de workshop kost dit 50 euro; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.

 • "'Compassie' betekent iets 'ondergaan met een ander', ons in een ander verplaatsen, haar pijn voelen alsof het de onze is, en ruimhartig haar gezichtspunt innemen. Compassie kan dus worden omschreven als een houding van principieel, consistent altruïsme." Karen Armstrong

  ©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be