Loading...

VOOR PROFESSIONALS

Er zijn, zo wordt wel eens gezegd, drie pijlers waar een mensenleven op gebouwd is: je persoonlijke relaties (je partner, gezin, familie, vrienden), je (t)huis en je job. We leven in een tijd waarin zeker ook de laatste pijler maatschappelijk gezien in transitie is. We moeten met zijn allen langer werken en zijn daar vaak ook toe bereid wanneer onze job bijdraagt tot de betekenisverlening van ons leven – en dit van bij de start tot het einde van onze carrière. Precies die betekenisverlening staat vandaag onder druk door de ideologie die de organisatie van de arbeid inspireert. Doorgeschoten efficiëntiedenken, controledwang, instrumentalisering, 'vermanaging', juridisering en flexibilisering haalt de zinbeleving onderuit.

Professionals uit de ‘zachte’ sectoren zijn, misschien méér dan anderen, gevoelig voor deze voortdurende spanningsboog. Velen van hen zetten enorm in op zinverlening en beleven hun job nog als een ‘roeping’. Ze willen in het leven van mensen een verschil maken: professionals uit het onderwijs door jongeren niet alleen te begeleiden in hun leerproces maar door hen ook te willen inspireren en hen als mens te laten groeien; zorgverleners door de bij uitstek meest kwetsbaren in de samenleving zorgend, zorgzaam en ondersteunend nabij te willen zijn. Bezield werken en bezield blijven in deze context vraagt om zelfzorg, ook op het spirituele vlak. Om als persoon én als professional geïnspireerd te blijven, om inspirerend te zijn, om het uit te houden.

Verlang je naar innerlijke verdieping en spirituele herbronning, alleen of samen met collega’s? Dan kan je allereerst al eens kijken naar ons aanbod voor iedereen. Dat bestaat uit diverse vormen van individuele begeleiding, groepssamenkomsten en stilteweekends in abdijen. Kijk je uit naar een gelijksoortige activiteit mét vertaalslag naar jouw professionele context, dan vind je hieronder enkele bijkomende mogelijkheden of het voorstel om op maat een intiatief te ontwikkelen.Voor het onderwijs

 • 'That's the spirit': individuele begeleiding
 • Spirituele en levensbeschouwelijke verdieping vanuit het leerplan: vormingsdagen voor godsdienstleerkrachten
 • Op maat:
  Misschien heeft jouw school, vakgroep of team specifieke vragen of noden? Aarzel niet om ons te contacteren. We geven graag, in overleg, vorm aan een initiatief op jouw/jullie maat.

 • Scholen, instellingen en/of organisaties waarvoor we al werkten of zullen werken :
  • KU Leuven, College 'Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit' van prof. J. Verstraeten
  • KU Leuven, College 'Catechetiek' van prof. F. Depoortere
  • JECSE - internationaal team identiteitsbegeleiders jezuïetencolleges in Europa
  • Don Bosco - scholen
  • De Rank - Beveren
  • Vakgroep godsdienst Sint-Jozefcollege Kontich

Voor de zorgsector

Voor professionals uit de zorgsector bevelen we in het bijzonder de groepssamenkomsten 'Grensgangers - levenskunst op de grens van tijd en eeuwigheid' aan.
Op basis van dit initiatief gaven we al diverse workshops en/of trajecten vorm voor de zorgsector. Instellingen of organisaties waarvoor we al werkten of zullen werken:
 • Het spirituele zorgteam van WZC De Wingerd - Leuven
 • Medewerkers zinzorg en pastoraat, Broeders van Liefde - Gent
 • Panal - palliatief netwerk arrondisement Leuven
Heeft jouw organisatie, instelling of team specifieke vragen of noden? Neem contact op met ons! We geven graag, in overleg, vorm aan een initiatief op jullie/jouw maat.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be